Tel 031-13 49 80   Om Kimo     Kontakta oss     Nyheter     Kalibrering     Kurser     Ladda hem   


Sök artikel:


Fuktmätare och hygrometer för alla behov. Vi hjälper dig hitta rätt fuktmätare.

Fuktmätare, hygrometer för relativ luftfuktighet %RH, daggpunktsmätare för tryckluftssystem, fuktmätare Protimeter för materialfukt, fuktkvot samt fuktindikator för lokalisering av fuktskador i byggnader. Kontakta oss – Vi hjälper dig välja rätt fuktmätare.

HD110 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn sitter tillsammans med fuktsensorn och är integrerad i fuktgivaren. Temperaturen och fuktvärdet visas samtidigt på displayen.

HD110 är noggrann, pålitlig och mycket enkel att använda. Fuktsensorn är garanterat långtidsstabil och kondenstålig. Perfekt för snabba klimatmätningar i bostäder, kontor, arkiv, produktionshallar m m.

Tät kapsling (IP54) i stötsäker ABS-plast tillåter att man slänger med den i verktygslådan, så den alltid finns till hands. För extra robust mätinstrument rekomenderas elastiskt skyddshölje med magnetfäste
HD110 är en snabb och noggrann fuktmätare som är mycket enkel att använda.

Fuktmätare HD110 levereras komplett med givare, väska och spårbart kalibreringscertifikat.HD110

Snabb fuktmätare med kalibreringscertifikat

Pris: 4 510 kr

Art.nr: 24614

HD110 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn sitter tillsammans med fuktsen...

HD50 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn sitter tillsammans med fuktsensorn och är integrerad i fuktgivaren. Växla mellan temperatur och fuktvärdet för att visa på displayen.

HD50 är noggrann, pålitlig och mycket enkel att använda. Fuktsensorn är garanterat långtidsstabil och kondenstålig. Perfekt för snabba klimatmätningar i bostäder, kontor, arkiv, produktionshallar m m.

Tät kapsling (IP54) i stötsäker ABS-plast tillåter att man slänger med den i verktygslådan, så den alltid finns till hands. För extra robust mätinstrument rekomenderas elastiskt skyddshölje med magnetfäste
HD50 är en snabb och noggrann fuktmätare som är mycket enkel att använda.

Fuktmätare HD50 levereras komplett med givare och väska.HD50

Enkel och snabb fuktmätare och temperaturmätning

Pris: 3 390 kr

Art.nr: 24609

HD50 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn sitter tillsammans med fuktsens...

HD150 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn är integrerad i fuktgivaren och temperatur- och fuktvärdet visas samtidigt på displayen.

HD150 är noggrann, pålitlig och mycket enkel att använda. Fuktsensorn är garanterat långtidsstabil och kondenstålig. Perfekt för snabba klimatmätningar i bostäder, kontor, arkiv, produktionshallar m m.

Fuktmätare HD150 levereras komplett med givare, väska och spårbart kalibreringscertifikat.HD150

Livsmedelanpassad fuktmätare med kalibreringscertifikat

Pris: 3 870kr
(3 070 kr utan certifikat)

Art.nr: 17548

HD150 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn är integrerad i fuktgivaren oc...

HD200 är en noggrann, innovativ och robust fuktmätare för relativ fuktighet (%RH) och temperatur. Instrumentet har två ingångar till vilka kan anslutas kombinerade fukt- och temperaturgivare samt separata temperaturgivare (Pt100). Givarna är av s k  SMART PRO-typ vilket innebär att när givaren ansluts visas information om senaste kalibrering på displayen. 

Instrumentet har integrerat Mollier-diagram och beräknar parametrar som daggpunkt, vatteninnehåll (X-värde), våt temperatur, entalpi m m. 

HD200 är inte bara en fuktmätare utan fungerar även som datalogger med minne för 8.000 mätvärden. Lagrade mätvärden kan laddas över till skrivas ut på den portabla skrivaren eller analyseras i PC-programmet (tillval).

Den grafiska displayen, den logiska menystrukturen på svenska och navigering med joystick gör instrumentet mycket enkelt och trevligt att arbeta med. Ytterligare funktioner är: Ström- och spänningsmätning, min- max-värde, tidsmedelvärde, punktmedelvärde, tids- punktmedelvärde, standardavvikelse, automatisk displaybelysning via ljussensor, valbara enheter m m.

HD200 STD (standardset) levereras med väska, fukt- och temperaturgivare i plast, plugin-modul för mA/mV och kalibreringscertifikat.HD200

Fuktmätare och datalogger med lösa givare

Pris: 5 210 kr

Art.nr: 16489

HD200 är en noggrann, innovativ och robust fuktmätare för relativ fuktighet (%RH) och temperatur. Instrumentet har två ingångar till vilka kan anslutas kombiner...

DP300 är en daggpunktsmätare perfekt för fuktmätning i tryckluftssystem och granulattorkar. Instrumentet tål tryck upp till 50 bar (specialversion finns som tål 350 bar) och mäter ner till -80°Ctd.

Kammaren med snabbkoppling medger enkel anslutning till standarduttag. Alternativt kan instrumentet gängas direkt in i systemet. (G½")

Med en knapptryckning kan det presenterade värdet växlas mellan parametrar; °Ctd, %RH och °C. Ytterligare funktioner är max-/min-värde samt PC-anslutning.

Daggpunktsmätare DP300 levereras komplett med; kammare för snabbkoppling, 1 m teflonslang med snabbkoppling, uppladdningsbara batterier, nätaggregat, kalibreringsburk (11.3 %RH) och väska.DP300

Daggpunktsmätare för tryckluft

Pris: 22 130 kr

Art.nr: 0600 6000

DP300 är en daggpunktsmätare perfekt för fuktmätning i tryckluftssystem och granulattorkar. Instrumentet tål tryck upp till 50 bar (specialversion finns som tål...

Protimeter Mini är en prisvärd och smidig fuktkvotsmätare för trä, plywood, masonit, gips, puts m m. Mätprincipen är att två stift hålls mot materialet och instrumentet mäter det elektriska motståndet mellan stiften. Resistansen varierar med materialets fuktinnehåll och instrumentet beräknar och visar fuktkvoten på en tydlig lysdiodskala.

Till instrumentet medföljer en kabelseparerad givare som möjiggör mätning även i trånga utrymmen. Som tillbehör finns även hammarelektrod och djupmätningssond med 200 mm långa isolerade stift.

Medföljande tillbehör: Extra mätstift, kalibreringsbricka, 
kabelseparerad givare (mini), bärväska och svensk bruksanvisningProtimeter Mini

Fuktkvotsmätare för byggnadsmaterial

Pris: 1 910 kr

Art.nr: 40320

Protimeter Mini är en prisvärd och smidig fuktkvotsmätare för trä, plywood, masonit, gips, puts m m. Mätprincipen är att två stift hålls mot materialet och inst...

Timbermaster, fuktkvotsmätaren från Protimeter för högprecisionsmätning av fuktkvot i trä. Instrumentet är förprogrammerat för ett hundratal olika träslag och användaren anger själv i vilket träslag mätningen görs. Träslagen skiljer sig åt på olika ställen i världen och i den svenska versionen finns just svensk gran och furu. Eftersom instrumentet känner till träslagets densitet kan en noggrannare fuktkvotsberäkning utföras. För högsta precision mäter Timbermaster även temperaturen, via en separat givare, och kompenserar automatiskt för virkets temperatur.

Till instrumentet medföljer väska, en kabelseparerad fuktgivare för mätning i trånga utrymmen, temperaturgivare, extra mätstift, kalibreringsplatta och kalibreringscertifikat. Som tillbehör finns även hammarelektrod och djupmätningssond med 130-350 mm långa isolerade stift.Protimeter Timbermaster

För krävande fuktkvotsmätning i trä

Pris: 3 690 kr

Art.nr: 40321

Timbermaster, fuktkvotsmätaren från Protimeter för högprecisionsmätning av fuktkvot i trä. Instrumentet är förprogrammerat för ett hundratal olika träslag och a...

Protimeter Aquant används främst för att snabbt lokalisera och se spridningen
på fuktskador. Mätningen är mycket enkel. Instrumentet läggs mot ytan
och en indikation kan direkt avläsas dels genom ett digitalt värde men
även genom en lysdiodstapel som indikerar grönt, gult och rött. Enklare kan det inte bli! 

Aquant fungerar på alla byggmaterial och mäter ca 20 mm djupt. Det betyder att mätning kan ske genom kakel, plastmattor, gips m m. Mätning sker via ett elektriskt fält vilket innbebär omedelbar och oförstörande mätning.Protimeter Aquant

Fuktindikator för byggnadsmaterial

Pris: 3 020 kr

Art.nr: 40323

Protimeter Aquant används främst för att snabbt lokalisera och se spridningen på fuktskador. Mätningen är mycket enkel. Instrumentet läggs mot ytan och en ind...

Protimeter Surveymaster fungerar både som en noggrann fuktkvotsmätare för trä men även som en snabb fuktindikator för oförstörande mätningar. Det har visat sig otroligt smidigt att ha både dessa funktioner i ett och samma instrument!

Mätvärden visas digitalt på displayen och samtidigt indikerar en lysdiodskala grönt, gult och rött. Vid fuktkvotsmätning sticks två stift in i materialet och vid fuktindikering hålls instrumentet mot ytan. Surveymaster fungerar på alla byggmaterial och mäter ca 20 mm djupt. Det betyder att mätning kan ske genom kakel, plastmattor, gips m m.

Till instrumentet medföljer väska, kabelseparerad givare för mätning i trånga utrymmen och djupmätningsgivare 130 mm.Protimeter Surveymaster

Byggfuktmätare med dubbel funktion

Pris: 4 740 kr

Art.nr: 40396

Protimeter Surveymaster fungerar både som en noggrann fuktkvotsmätare för trä men även som en snabb fuktindikator för oförstörande mätningar. Det har visat sig ...

Protimeter Fuktmätare HygroMaster mäter luftfuktighet (% RF), lufttemperatur och daggpunkt. Med en extern yttemperaturgivare, som finns som tillbehör, kan även temperaturen på objekt mätas, för att se eventuell risk för daggutfällning.

Ofta vill man även se trender i luftfuktighet och temperatur. Därför finns Protimeter HygroMaster i en version med inbyggt minne, datalogger, och medföljande programvara så att mätvärden efter loggning kan laddas ned till en PC och grafer på de parametrar man är intresserad av kan visas.

Vid mätning av fukt i ett t.ex betong använder man sig av mätrör som man för ner i materialet efter att ha borrat ett 12 mm hål. I dessa hål har man ofta hög luftfuktighet 80-100 %, och det krävs en givare som är anpassad för detta. För detta ändamål finns RF-givaren HygroStick, vilket är en mycket prisvärd givare för mätning av högre RF-nivåer. Den är avsedd att mäta RF-nivåer mellan 30-100%.

Protimeter HygroMaster finns även med givare för relativ fuktighet i luft. HygroMaster kan även kompletteras med en extra HygroStick om man vill ha båda typerna av givare.

Samtliga mätare leveras i en mjuk väska.Protimeter Hygromaster

Betongfuktmätare

Pris: 3 210

Art.nr: 40327

Protimeter Fuktmätare HygroMaster mäter luftfuktighet (% RF), lufttemperatur och daggpunkt. Med en extern yttemperaturgivare, som finns som tillbehör, kan även ...

MMS 2 är ett otroligt mångsidigt instrument och klarar i stort sett alla typer av fuktmätning i byggnader.  För en besiktningsman och tekniker erbjuder den alla möjligheter att mäta fukt. Med allt från inbyggda givare till externa givare, kan man mäta både oförstörande och genom provtagning. 
Med en stor bakgrundsbelyst färgdisplay är det lätt att få överblick över sin mätning. Mätvärden kan sparas i instrumentet och läsas ut med medföljande programvara och USB kabel.

Protimeter MMS 2 rekommenderas till alla som jobbar med Överlåtelsebesiktning, Fuktutredning, Fuktskadesanering och efterkontroll för att enkelt uppskatta och kvantifiera fukt i byggnader och byggnadsdelar.

<b>Fuktighetsmätning i luften (%RH)</b>
Med MMS2 kan du i omgivningsluften mäta förutom temperatur och relativ fuktighet, även få fram vatteninnehåll, entalpi och daggpunkt. Genom att samtidigt mäta med den inbyggda IR tempmätaren kan instrumentet larma för kondensrisk på olika ytor som medför risk för mögeltillväxt.  Särskiljt viktigt på vindar och i krypgrunder. Här används luftfuktgivaren (Short Quikstick RF) och  IR givare.

<b>Fuktmätning i material</b>
MMS2 använder dels fasta mätspetsar alternativt mätsonder och hammarelektroder som ansluts med kabel.  Man kan mäta fuktkvot i olika träslag och vissa andra material. 
För mätning av fukt i betong och mur finns speciella luftfuktgivare (Hygrostick RF) som placeras i borrade hål i betongen. Dessa har en mycket hög noggrannhet och anpassad känslighet och för att avgöra om ett golv är klart för yttäckning eller en torkning är färdig.  (Se tillbehörs paket.)

<b>Fuktindikering oförstörande</b>
MMS 2 kan även indikera fukt i material ner till ca 20mm under ytan. Mätningen sker genom att lägga undersidan av instrumentet mot ytan på ett känt område. Där kan man låsa skalan och sedan föra instrumentet till andra platser för att avgöra om det blir bättre eller sämre.  Skalutslaget indikerar även om det är torrt , i riskszon eller vått genom tydliga gröna gula och röda dioder

<b>IR-temperatur</b>
Protimeter MMS 2 har en inbyggd IR-termometer för beröringsfri mätning av yttemperatur.
MMS2 finns i flera olika paket med olika tillbehör inkluderat. Kontrollera vilket paket och tillbehör som passar just din användning eller låt oss göra ett skräddarsytt MMS2-paket. 
Priset är baserat på Protimeter MMS2 BLD8800-C, paket med luftfuktighetsgivare, mätspetsgivare, kalibreringscheck, USB-kabel, batteri, manual och hård väska med plats för mycket tillbehör.

För att kunna mäta fukt i betong rekommenderas tillbehören:
- HygroStick RF-givare
- Förlängningskabel till HygroStick
- Foderrör/MätrörProtimeter MMS 2

Fuktmätare som gör allt

Pris: 8 200 kr

Art.nr: 40329

MMS 2 är ett otroligt mångsidigt instrument och klarar i stort sett alla typer av fuktmätning i byggnader. För en besiktningsman och tekniker erbjuder den alla...

Tramex senast patenterade fuktmätare för oförstörande fuktmätning i byggnadsmaterial. Fuktskador och vattenskador kan enkelt fuktbesiktas och resultatet av avfuktning kan följas dag för dag.
Fuktmätaren Tramex PLUS upptäcker fukt under ytan genom att mäta resistansen mellan två lågfrekventa signaler som sänds in i materialet. 
Ledningsförmågan i material med fukt ökar med upp till 1 miljon gånger vilket gör att det är lätt att få en säker och noggrann mätning. De två mjuka gummikuddarna under instrumentet, tillåter snabbmätning över stora ytor. Finns det fukt reagerar instrumentet omedelbart utan att man behöver borra eller sticka hål i materialet. 

- HOLD frysning av mätvärdet, bra vid trånga och mörka utrymmen. 
- Ljudsignal vid höga mätvärden. 
- Ljudsignal kan sättas på/av. 
- Fuktkvot trä från 5 till 30%.
- Automatisk avstängning efter 2 minuter.

SKALA 1 
TRÄ och TRÄPRODUKTER 
Vid mätning av fukt i trä mäts fukten i procent av vikten, dvs fuktkvot. Detta kan avläsas direkt på skala 1 som går från 5% till 30%. Kalibreringstester är gjorda av provningsanstalten och baserats på densiteten 0,50 vilket motsvarar svensk gran. 
Upp till 14% indikerar att trä utomhus kan målas utan risk för flagning eller dylikt. För målning av trä inomhus får värdet ej överstiga 10%. 

SKALA 2 
TAKPAPP, GOLV, VÅTUTRYMMEN. 
Fukt som samlats under t ex takpapp kan ligga "osynligt" och förstöra taket samtidigt som man har stora energiförluster. Snart spricker takpappen och omläggning av taket väntar. Avläsningen sker på den relativa skalan utan att taket behöver punkteras eller skäras upp.
Instrumentet ger en kraftig signal för att identifiera fukt under kakel, klinkers, våtrumsmattor och andra golv- och väggbeläggningar. Eftersom kalibrering ej är lämplig för sådana material används den undre relativa skalan 0-100 på instrumentet. 

SKALA 3 
PUTS, TEGEL, BETONG, VÄGGAR 
Fukt i puts indikeras som torrt eller fuktigt på relativa skalan. Torr avläsning indikerar att målning kan ske utan problem, medan en fuktig avläsning indikerar att målning ej är tillrådig. 

Fuktmätare Tramex PLUS levereras med fodral, svensk bruksanvisning och batteri.Tramex PLUS

Oförstörande fuktmätare för byggnadsmaterial

Pris: 4 595 kr

Art.nr: 40309

Tramex senast patenterade fuktmätare för oförstörande fuktmätning i byggnadsmaterial. Fuktskador och vattenskador kan enkelt fuktbesiktas och resultatet av avfu...

Tramex CME4 är en fuktmätare specialkonstruerad för mätningar i betong. Tramex CME4 medger omedelbar avläsning genom att placera fuktmätaren på golvet och mätningen sker på en bråkdel av tiden jämfört med att borra eller ta prover.

Fuktmätare CME4 mäter oförstörande med TRAMEX patenterade system genom att baksidan på fuktmätaren  lägges an mot  ytan som skall undersökas. Baksidan på fuktmätaren är utrustade med åtta fjädrande i mätstift för bästa kontakt med betongen.

Typisk applikation är mätning av betongplatta innan golvbeläggning, för att säkerställa att betongen har torkat tillräckligt för att t ex lägga matta.

Fuktmätare CME4 levereras med fodral och svensk bruksanvisning.Tramex CME4

Betongfuktmätare

Pris: 4 895 kr

Art.nr: 40306

Tramex CME4 är en fuktmätare specialkonstruerad för mätningar i betong. Tramex CME4 medger omedelbar avläsning genom att placera fuktmätaren på golvet och mätni...

Fuktkvotsmätare med inbyggda mätspetsar. Man kan lätt byta till förlängda mätspetsar samt hammarelektroder. Fuktmätare Tramex COMPACT har ett stort mätområde för fuktkvot i trä och träprodukter från 7% till hela 40% och en relativ skala på 0 till 100% för fukt i andra material. Detta gör fuktmätare Tramex COMPACT idealisk för att "ringa in fuktskador" och förbättra kvaliteten under byggtiden. För att göra instrumentet lättavläst har COMPACT en kalibrerad analog skala samt batteriindikator.
Hölje i slagkraftigt aluminium och med avtagbart skydd för mätspetsarna som sitter på ett handledsband.
Färgkodad referensskala på den analoga skalan gör det lätt att bedöma aktuellt fuktinnehåll. Onoggrannheten för COMPACT är under 1,0% enligt kontroll- och provningsanstalten TRADA.

- grönt = säkert 
- gult = tveksamt, undersök vidare 
- rött = åtgärda omedelbart

Fuktmätare Tramex COMPACT levereras med inbyggda mätspetsar, fodral, svensk bruksanvisning samt kontakt för extra tillbehör.Tramex COMPACT

Fuktkvotsmätare för byggnadsmaterial

Pris: 2 295 kr

Art.nr: 40303

Fuktkvotsmätare med inbyggda mätspetsar. Man kan lätt byta till förlängda mätspetsar samt hammarelektroder. Fuktmätare Tramex COMPACT har ett stort mätområde fö...

Tramex PROFFS är en fuktmätare med inbyggda mätspetsar och digital avläsning från 6% till 40% fuktkvot med upplösning på 0,1%. Fuktmätare Tramex PROFFS har inbyggd kalibrering och batterikontroll.

Hölje i slagkraftigt aluminium och med avtagbart skydd för mätspetsarna som sitter på ett handledsband.
Onoggrannheten för fuktmätare Tramex PROFFS är under 1,0% enligt kontroll- och provningsanstalten TRADA.

Fuktmätare Tramex PROFFS levereras med inbyggda mätspetsar, fodral, svensk bruksanvisning samt kontakt för extra tillbehör.Tramex PROFFS

Digital fuktkvotsmätare för byggnadsmaterial

Pris: 3 395 kr

Art.nr: 40304

Tramex PROFFS är en fuktmätare med inbyggda mätspetsar och digital avläsning från 6% till 40% fuktkvot med upplösning på 0,1%. Fuktmätare Tramex PROFFS har inby...

Fuktmätaren BLL använder en mätmetod som baseras på resistans. Därav följer att det inte går att mäta fukthalten på ett tillförlitligt sätt vid minusgrader pga att vatten och is skiljer sig åt fysikaliskt.
Enklaste sättet att mäta fukthalten vintertid, är att ta en in hink med provmaterial inomhus och låta den stå där i 30-60 min. Temperaturen visas på displayen, och fuktmätaren BLL gör en temperaturkompensation vid beräkningen av fukthalten, så provmaterialet
kan vara i intervallet 0 ... 40° C.

För att få ett bra resultat på fukthalten behöver flisen vara homogen. Det finns möjlighet att välja mellan tre olika kalibreringslinjer i fuktmätaren BLL.:

Träflis - enligt P16
Grov träflis - enligt P45
Industriflis - liknar grov träflis P45 men utan finandel/småpartiklar

levereras med grepphandtag och en skyddande trälåda.Humimeter BLL

Fuktmätare för träflis

Pris: 9 130 kr

Art.nr: 19700

Fuktmätaren BLL använder en mätmetod som baseras på resistans. Därav följer att det inte går att mäta fukthalten på ett tillförlitligt sätt vid minusgrader pga ...