Tel 031-13 49 80   Om Kimo     Kontakta oss     Nyheter     Kalibrering     Kurser     Ladda hem   


Sök artikel:


Fuktmätare och hygrometer för säker bedömning av fuktnivåer

Vi erbjuder fuktmätare/hygrometer för relativ luftfuktighet, daggpunktsmätare för tryckluftssystem, fuktmätare Protimeter för materialfukt, fuktkvot samt fuktindikator för lokalisering av fuktskador i byggnader. Kontakta oss – Vi hjälper dig välja rätt fuktmätare.

HD100 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn är integrerad i fuktgivaren och temperatur- och fuktvärdet visas samtidigt på displayen.

HD100 är noggrann, pålitlig och mycket enkel att använda. Fuktsensorn är garanterat långtidsstabil och kondenstålig. Perfekt för snabba klimatmätningar i bostäder, kontor, arkiv, produktionshallar m m.

Fuktmätare HD100 levereras komplett med givare, väska och spårbart kalibreringscertifikat.HD100

Snabb fuktmätare med kalibreringscertifikat

Pris: 3 870 kr
(3 070 kr utan certifikat)

HD100 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn är integrerad i fuktgivaren och temperat...

HD150 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn är integrerad i fuktgivaren och temperatur- och fuktvärdet visas samtidigt på displayen.

HD150 är noggrann, pålitlig och mycket enkel att använda. Fuktsensorn är garanterat långtidsstabil och kondenstålig. Perfekt för snabba klimatmätningar i bostäder, kontor, arkiv, produktionshallar m m.

Fuktmätare HD150 levereras komplett med givare, väska och spårbart kalibreringscertifikat.HD150

Livsmedelanpassad fuktmätare med kalibreringscertifikat

Pris: 3 870kr
(3 070 kr utan certifikat)

HD150 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn är integrerad i fuktgivaren och temperat...

HD200 är en noggrann, innovativ och robust fuktmätare för relativ fuktighet (%RH) och temperatur. Instrumentet har två ingångar till vilka kan anslutas kombinerade fukt- och temperaturgivare samt separata temperaturgivare (Pt100). Givarna är av s k  SMART PRO-typ vilket innebär att när givaren ansluts visas information om senaste kalibrering på displayen. 

Instrumentet har integrerat Mollier-diagram och beräknar parametrar som daggpunkt, vatteninnehåll (X-värde), våt temperatur, entalpi m m. 

HD200 är inte bara en fuktmätare utan fungerar även som datalogger med minne för 8.000 mätvärden. Lagrade mätvärden kan laddas över till skrivas ut på den portabla skrivaren eller analyseras i PC-programmet (tillval).

Den grafiska displayen, den logiska menystrukturen på svenska och navigering med joystick gör instrumentet mycket enkelt och trevligt att arbeta med. Ytterligare funktioner är: Ström- och spänningsmätning, min- max-värde, tidsmedelvärde, punktmedelvärde, tids- punktmedelvärde, standardavvikelse, automatisk displaybelysning via ljussensor, valbara enheter m m.

HD200 STD (standardset) levereras med väska, fukt- och temperaturgivare i plast, plugin-modul för mA/mV och kalibreringscertifikat.HD200

Fuktmätare och datalogger med lösa givare

Pris: 5 210 kr

HD200 är en noggrann, innovativ och robust fuktmätare för relativ fuktighet (%RH) och temperatur. Instrumentet har två ingångar till vilka kan anslutas kombinerade fukt- ...

DP300 är en daggpunktsmätare perfekt för fuktmätning i tryckluftssystem och granulattorkar. Instrumentet tål tryck upp till 50 bar (specialversion finns som tål 350 bar) och mäter ner till -80°Ctd.

Kammaren med snabbkoppling medger enkel anslutning till standarduttag. Alternativt kan instrumentet gängas direkt in i systemet. (G½")

Med en knapptryckning kan det presenterade värdet växlas mellan parametrar; °Ctd, %RH och °C. Ytterligare funktioner är max-/min-värde samt PC-anslutning.

Daggpunktsmätare DP300 levereras komplett med; kammare för snabbkoppling, 1 m teflonslang med snabbkoppling, uppladdningsbara batterier, nätaggregat, kalibreringsburk (11.3 %RH) och väska.DP300

Daggpunktsmätare för tryckluft

Pris: 22 130 kr

DP300 är en daggpunktsmätare perfekt för fuktmätning i tryckluftssystem och granulattorkar. Instrumentet tål tryck upp till 50 bar (specialversion finns som tål 350 bar) ...

Protimeter Mini är en prisvärd och smidig fuktkvotsmätare för trä, plywood, masonit, gips, puts m m. Mätprincipen är att två stift hålls mot materialet och instrumentet mäter det elektriska motståndet mellan stiften. Resistansen varierar med materialets fuktinnehåll och instrumentet beräknar och visar fuktkvoten på en tydlig lysdiodskala.

Till instrumentet medföljer en kabelseparerad givare som möjiggör mätning även i trånga utrymmen. Som tillbehör finns även hammarelektrod och djupmätningssond med 200 mm långa isolerade stift.

Medföljande tillbehör: Extra mätstift, kalibreringsbricka, 
kabelseparerad givare (mini), bärväska och svensk bruksanvisningProtimeter Mini

Fuktkvotsmätare för byggnadsmaterial

Pris: 1 910 kr

Protimeter Mini är en prisvärd och smidig fuktkvotsmätare för trä, plywood, masonit, gips, puts m m. Mätprincipen är att två stift hålls mot materialet och instrumentet m...

Timbermaster, fuktkvotsmätaren från Protimeter för högprecisionsmätning av fuktkvot i trä. Instrumentet är förprogrammerat för ett hundratal olika träslag och användaren anger själv i vilket träslag mätningen görs. Träslagen skiljer sig åt på olika ställen i världen och i den svenska versionen finns just svensk gran och furu. Eftersom instrumentet känner till träslagets densitet kan en noggrannare fuktkvotsberäkning utföras. För högsta precision mäter Timbermaster även temperaturen, via en separat givare, och kompenserar automatiskt för virkets temperatur.

Till instrumentet medföljer väska, en kabelseparerad fuktgivare för mätning i trånga utrymmen, temperaturgivare, extra mätstift, kalibreringsplatta och kalibreringscertifikat. Som tillbehör finns även hammarelektrod och djupmätningssond med 130-350 mm långa isolerade stift.Protimeter Timbermaster

För krävande fuktkvotsmätning i trä

Pris: 3 690 kr

Timbermaster, fuktkvotsmätaren från Protimeter för högprecisionsmätning av fuktkvot i trä. Instrumentet är förprogrammerat för ett hundratal olika träslag och användaren ...

Protimeter Aquant används främst för att snabbt lokalisera och se spridningen
på fuktskador. Mätningen är mycket enkel. Instrumentet läggs mot ytan
och en indikation kan direkt avläsas dels genom ett digitalt värde men
även genom en lysdiodstapel som indikerar grönt, gult och rött. Enklare kan det inte bli! 

Aquant fungerar på alla byggmaterial och mäter ca 20 mm djupt. Det betyder att mätning kan ske genom kakel, plastmattor, gips m m. Mätning sker via ett elektriskt fält vilket innbebär omedelbar och oförstörande mätning.Protimeter Aquant

Fuktindikator för byggnadsmaterial

Pris: 3 020 kr

Protimeter Aquant används främst för att snabbt lokalisera och se spridningen på fuktskador. Mätningen är mycket enkel. Instrumentet läggs mot ytan och en indikation ka...

Protimeter Surveymaster fungerar både som en noggrann fuktkvotsmätare för trä men även som en snabb fuktindikator för oförstörande mätningar. Det har visat sig otroligt smidigt att ha både dessa funktioner i ett och samma instrument!

Mätvärden visas digitalt på displayen och samtidigt indikerar en lysdiodskala grönt, gult och rött. Vid fuktkvotsmätning sticks två stift in i materialet och vid fuktindikering hålls instrumentet mot ytan. Surveymaster fungerar på alla byggmaterial och mäter ca 20 mm djupt. Det betyder att mätning kan ske genom kakel, plastmattor, gips m m.

Till instrumentet medföljer väska, kabelseparerad givare för mätning i trånga utrymmen och djupmätningsgivare 130 mm.Protimeter Surveymaster

Byggfuktmätare med dubbel funktion

Pris: 4 740 kr

Protimeter Surveymaster fungerar både som en noggrann fuktkvotsmätare för trä men även som en snabb fuktindikator för oförstörande mätningar. Det har visat sig otroligt s...

Protimeter Fuktmätare HygroMaster mäter luftfuktighet (% RF), lufttemperatur och daggpunkt. Med en extern yttemperaturgivare, som finns som tillbehör, kan även temperaturen på objekt mätas, för att se eventuell risk för daggutfällning.

Ofta vill man även se trender i luftfuktighet och temperatur. Därför finns Protimeter HygroMaster i en version med inbyggt minne, datalogger, och medföljande programvara så att mätvärden efter loggning kan laddas ned till en PC och grafer på de parametrar man är intresserad av kan visas.

Vid mätning av fukt i ett t.ex betong använder man sig av mätrör som man för ner i materialet efter att ha borrat ett 12 mm hål. I dessa hål har man ofta hög luftfuktighet 80-100 %, och det krävs en givare som är anpassad för detta. För detta ändamål finns RF-givaren HygroStick, vilket är en mycket prisvärd givare för mätning av högre RF-nivåer. Den är avsedd att mäta RF-nivåer mellan 30-100%.

Protimeter HygroMaster finns även med givare för relativ fuktighet i luft. HygroMaster kan även kompletteras med en extra HygroStick om man vill ha båda typerna av givare.

Samtliga mätare leveras i en mjuk väska.Protimeter Hygromaster

Betongfuktmätare

Pris: 3 210

Protimeter Fuktmätare HygroMaster mäter luftfuktighet (% RF), lufttemperatur och daggpunkt. Med en extern yttemperaturgivare, som finns som tillbehör, kan även temperatur...

Yrkesmän som arbetar med besiktning, hantering och renovering av fuktskador behöver verktyg som hjälper dem att identifiera utbredningen av fukten, diagnostisera orsaken till problemen och följa upp förändringar av fukttillståndet. Protimeters fuktmätare tillfredsställer dessa krav med god
marginal. 

Protimeter MMS 2 är ett kraftfullt och mångsidigt instrument för att indikera
(söka) fukt med radiovågor, mäta relativ fukt, temperatur, daggpunkt och yttemperatur, bestämma fuktkvot i trä alt. indikera i andra material med
stift. Detta gör det möjligt för kvalitetsansvariga och skadesanerare att enkelt uppskatta och kvantifiera fukt i byggnader och byggnadsdelar.

MMS 2 är efterföljaren till toppmodellen Protimeter MMS, med helt ny design, bakgrundsbelyst LCD-färgskärm och ett intuitivt användargränssnitt. MMS 2 har fått ett mer användarvänligt grepp i gummi och en större display i färg där resultatet syns mycket tydligare.

<b>Relativ fuktighet</b>
För att mäta den relativa fuktigheten (% RH) och omgivningslufttemperaturen i rum eller material används någon av proberna Hygrostick, Quikstick eller Short Quikstick. De kan vara direkt anslutna till instrumentet eller anslutas via förlängningskabeln. Genom att använda flera givare som monteras i materialet effektiviseras mätningarna.

<b>Fuktmätning</b>
Protimeter MMS2 har inbyggda mätspetsar för mätning av fuktkvot i trä och andra mjuka material. För att göra mätning i trä sitter mätspetsarna skyddade under locket på ovansidan av instrumentet och uttaget för långa mätsonder, mätspetsgivare med sladd samt hammarelektroder.

<b>Fuktindikering</b>
På baksidan av instrumentet finns en utbukt som läggs mot underlaget där du vill indikera efter fukt. Relativa avläsningar från 60 till 999 visas på LCD-displayen tillsammans med en förloppsindikator som anger om materialet är torrt, i riskzonen eller vått.

<b>Luftfuktighetsmätning</b>
Luftfuktighet mäter du med den utbytbara RF-givaren, perfekt vid mätning i krypgrunder, vindar och betongplattor. RF-givaren sitter på baksidan av instrumentet.

<b>IR-temperatur</b>
Protimeter MMS2 har en inbyggt IR-termometer för mätning av yttemperaturer och uträkning av daggpunkt.

MMS2 levereras med Short Quikstick, mätspetsgivare (standard), kalibreringscheck, USB-kabel, batteri, manual och väska.

För att kunna mäta fukt i betong behövs dessa tillbehör:
- HygroStick RF-givare
- Förlängningskabel till HygroStick
- Foderrör/MätrörProtimeter MMS 2

Fuktmätare som gör allt

Pris: 8 200 kr

Yrkesmän som arbetar med besiktning, hantering och renovering av fuktskador behöver verktyg som hjälper dem att identifiera utbredningen av fukten, diagnostisera orsaken ...

Tramex senast patenterade fuktmätare för oförstörande fuktmätning i byggnadsmaterial. Fuktskador och vattenskador kan enkelt fuktbesiktas och resultatet av avfuktning kan följas dag för dag.
Fuktmätaren Tramex PLUS upptäcker fukt under ytan genom att mäta resistansen mellan två lågfrekventa signaler som sänds in i materialet. 
Ledningsförmågan i material med fukt ökar med upp till 1 miljon gånger vilket gör att det är lätt att få en säker och noggrann mätning. De två mjuka gummikuddarna under instrumentet, tillåter snabbmätning över stora ytor. Finns det fukt reagerar instrumentet omedelbart utan att man behöver borra eller sticka hål i materialet. 

- HOLD frysning av mätvärdet, bra vid trånga och mörka utrymmen. 
- Ljudsignal vid höga mätvärden. 
- Ljudsignal kan sättas på/av. 
- Fuktkvot trä från 5 till 30%.
- Automatisk avstängning efter 2 minuter.

SKALA 1 
TRÄ och TRÄPRODUKTER 
Vid mätning av fukt i trä mäts fukten i procent av vikten, dvs fuktkvot. Detta kan avläsas direkt på skala 1 som går från 5% till 30%. Kalibreringstester är gjorda av provningsanstalten och baserats på densiteten 0,50 vilket motsvarar svensk gran. 
Upp till 14% indikerar att trä utomhus kan målas utan risk för flagning eller dylikt. För målning av trä inomhus får värdet ej överstiga 10%. 

SKALA 2 
TAKPAPP, GOLV, VÅTUTRYMMEN. 
Fukt som samlats under t ex takpapp kan ligga "osynligt" och förstöra taket samtidigt som man har stora energiförluster. Snart spricker takpappen och omläggning av taket väntar. Avläsningen sker på den relativa skalan utan att taket behöver punkteras eller skäras upp.
Instrumentet ger en kraftig signal för att identifiera fukt under kakel, klinkers, våtrumsmattor och andra golv- och väggbeläggningar. Eftersom kalibrering ej är lämplig för sådana material används den undre relativa skalan 0-100 på instrumentet. 

SKALA 3 
PUTS, TEGEL, BETONG, VÄGGAR 
Fukt i puts indikeras som torrt eller fuktigt på relativa skalan. Torr avläsning indikerar att målning kan ske utan problem, medan en fuktig avläsning indikerar att målning ej är tillrådig. 

Fuktmätare Tramex PLUS levereras med fodral, svensk bruksanvisning och batteri.Tramex PLUS

Oförstörande fuktmätare för byggnadsmaterial

Pris: 4 595 kr

Tramex senast patenterade fuktmätare för oförstörande fuktmätning i byggnadsmaterial. Fuktskador och vattenskador kan enkelt fuktbesiktas och resultatet av avfuktning kan...

Tramex CME4 är en fuktmätare specialkonstruerad för mätningar i betong. Tramex CME4 medger omedelbar avläsning genom att placera fuktmätaren på golvet och mätningen sker på en bråkdel av tiden jämfört med att borra eller ta prover.

Fuktmätare CME4 mäter oförstörande med TRAMEX patenterade system genom att baksidan på fuktmätaren  lägges an mot  ytan som skall undersökas. Baksidan på fuktmätaren är utrustade med åtta fjädrande i mätstift för bästa kontakt med betongen.

Typisk applikation är mätning av betongplatta innan golvbeläggning, för att säkerställa att betongen har torkat tillräckligt för att t ex lägga matta.

Fuktmätare CME4 levereras med fodral och svensk bruksanvisning.Tramex CME4

Betongfuktmätare

Pris: 4 895 kr

Tramex CME4 är en fuktmätare specialkonstruerad för mätningar i betong. Tramex CME4 medger omedelbar avläsning genom att placera fuktmätaren på golvet och mätningen sker ...

Fuktkvotsmätare med inbyggda mätspetsar. Man kan lätt byta till förlängda mätspetsar samt hammarelektroder. Fuktmätare Tramex COMPACT har ett stort mätområde för fuktkvot i trä och träprodukter från 7% till hela 40% och en relativ skala på 0 till 100% för fukt i andra material. Detta gör fuktmätare Tramex COMPACT idealisk för att "ringa in fuktskador" och förbättra kvaliteten under byggtiden. För att göra instrumentet lättavläst har COMPACT en kalibrerad analog skala samt batteriindikator.
Hölje i slagkraftigt aluminium och med avtagbart skydd för mätspetsarna som sitter på ett handledsband.
Färgkodad referensskala på den analoga skalan gör det lätt att bedöma aktuellt fuktinnehåll. Onoggrannheten för COMPACT är under 1,0% enligt kontroll- och provningsanstalten TRADA.

- grönt = säkert 
- gult = tveksamt, undersök vidare 
- rött = åtgärda omedelbart

Fuktmätare Tramex COMPACT levereras med inbyggda mätspetsar, fodral, svensk bruksanvisning samt kontakt för extra tillbehör.Tramex COMPACT

Fuktkvotsmätare för byggnadsmaterial

Pris: 2 295 kr

Fuktkvotsmätare med inbyggda mätspetsar. Man kan lätt byta till förlängda mätspetsar samt hammarelektroder. Fuktmätare Tramex COMPACT har ett stort mätområde för fuktkvot...

Tramex PROFFS är en fuktmätare med inbyggda mätspetsar och digital avläsning från 6% till 40% fuktkvot med upplösning på 0,1%. Fuktmätare Tramex PROFFS har inbyggd kalibrering och batterikontroll.

Hölje i slagkraftigt aluminium och med avtagbart skydd för mätspetsarna som sitter på ett handledsband.
Onoggrannheten för fuktmätare Tramex PROFFS är under 1,0% enligt kontroll- och provningsanstalten TRADA.

Fuktmätare Tramex PROFFS levereras med inbyggda mätspetsar, fodral, svensk bruksanvisning samt kontakt för extra tillbehör.Tramex PROFFS

Digital fuktkvotsmätare för byggnadsmaterial

Pris: 3 395 kr

Tramex PROFFS är en fuktmätare med inbyggda mätspetsar och digital avläsning från 6% till 40% fuktkvot med upplösning på 0,1%. Fuktmätare Tramex PROFFS har inbyggd kalibr...

Fuktmätaren BLL använder en mätmetod som baseras på resistans. Därav följer att det inte går att mäta fukthalten på ett tillförlitligt sätt vid minusgrader pga att vatten och is skiljer sig åt fysikaliskt.
Enklaste sättet att mäta fukthalten vintertid, är att ta en in hink med provmaterial inomhus och låta den stå där i 30-60 min. Temperaturen visas på displayen, och fuktmätaren BLL gör en temperaturkompensation vid beräkningen av fukthalten, så provmaterialet
kan vara i intervallet 0 ... 40° C.

För att få ett bra resultat på fukthalten behöver flisen vara homogen. Det finns möjlighet att välja mellan tre olika kalibreringslinjer i fuktmätaren BLL.:

Träflis - enligt P16
Grov träflis - enligt P45
Industriflis - liknar grov träflis P45 men utan finandel/småpartiklar

levereras med grepphandtag och en skyddande trälåda.Humimeter BLL

Fuktmätare för träflis

Pris: 9 130 kr

Fuktmätaren BLL använder en mätmetod som baseras på resistans. Därav följer att det inte går att mäta fukthalten på ett tillförlitligt sätt vid minusgrader pga att vatten...